Visar spelplatser i Östergötland

Eller "Eklandskapet" som det ocks� kallas, har en varierande och mycket rik naturmilj� med V�ttern i v�ster och sk�rg�rdsregion mot havet i �ster. I norr och s�der finns sj�rika skogsbygder och som ett b�lte mitt igenom str�cker sig �stg�tasl�tten. Parallellt med Motala Str�m ett stycke l�per h�r G�takanal genom sj�arna Boren och Roxen f�r att slutligen mynna ut i �stersj�n vid det lilla samh�llet Mem. H�r finns Norrk�ping, Link�ping, Mj�lby, Finsp�ng, S�derk�ping, Vadstena, Kinda, Kolm�rden, Omberg och �desh�g med R�kstenen, av m�nga ansedd som Sveriges vackraste runsten. Annat k�nt fr�n landskapet som t.ex. Tage Danielsson, Louise Hoffsten, Georg "�by" Ericson, SMHI, SKL, LHC och Cloetta.


Spelplats Ort
Spelplats Ort

Reklam

Nyfiken på mer Online Bingo?

Egen hemsida

Skapa en egen hemsida enkelt med MoonSite eller låt oss hjälpa dig.
Sök