Spelare

Hur spelar man Hallbingo?

Här nedan förklarar vi lite olika typer av Bingospel och hur man spelar.
Bilbingon.se

Trippel (Block)

Tripplar, Block eller Bongar är vad man kan kalla grundspelet i bilbingo och det spel man brukar börjar med. Dessa består normalt sett av ett block med 10 blad, (spelplaner) men detta kan variera. Varje spelplan är indelad i 6 spelfält (brickor) med 3 vågräta nummerrader i varje. Resterande blad i blocket är, förutom bladnumret och numren i spelfälten, identiska. 

Radvinsternas storlek varierar men första raden brukar vara minst för att sedan öka i rad 2 och 3. På många spelplatser spelas en 7 - 9 rops jackpott ut på första raden i varje trippel, det är då ofta mycket höga vinster som också i vissa fall byggs på succsessivt om ingen får bingo inom dessa rop.

I detta spel ropas inte "Bertil", "Ivar", "Niklas" osv ut, utan endast numren. Man spelar om 1, 2 och 3 vågräta rader och för att 2 och 3 rader ska gälla måste alla raderna vara i samma spelfält. Efter ungefär halva "trippelblocket" tar man paus och sedan brukar det spelas FreePlay och ev. något extraspel. 

Mellan de 2 sista Tripplarna kan det också bli något extra spel. På bilden ser Du första spelplanen i blocket med de 6 spelfälten. Varje spelfält innehåller 27 rutor, 3 lodräta och 9 vågräta. Varje vågrät rad är försedd med 5 nummer och det är dessa som så småningom bildar bingoraderna. 

Det finns 90 nummer på spelplanen, där första lodräta raden från vänster innehåller nummerserien 1-9, andra raden 10-19, tredje raden 20-29 osv. Sista raden innehåller även nummer 90. Numren i de lodräta raderna är ej ordnade i nummerföljd så ettan behöver inte vara överst före tvåan som kommer före trean etc. etc. 

Första raden; Pricka in 5 nummer på en och samma vågräta rad i något av spelfälten.
Andra raden; Det gäller att få 2 vågräta rader i ett och samma spelfält.
Tredje raden; Samtliga nummer i något av spelfälten ska prickas in.

Reklam

Nyfiken på mer Online Bingo?

Egen hemsida

Skapa en egen hemsida enkelt med Moonserver Site eller låt oss hjälpa dig.
Bild: Sandéns / Lundgrens

Freeplay

FreePlay spelas ofta som sista spel innan fika eller som första spel direkt efter pausen. Vinstsumman i FreePlay brukar vara högre än i övriga spel på de flesta spelplatserna. Det finns givetvis undantag men full bricka i spelet kan ligga på allt mellan 1000 och 5 - 10 - 15 000 kronor. 

I FreePlay (och alla andra spel som spelas på sk. Nummerbrickor) ropas "Bertil", "Ivar", "Niklas", "Gustav" och "Olov" tillsammans med tillhörande nummer ut. På många platser kan första raden vara endera vågrät eller lodrät, ja till och med diagonal men det redogör utroparen för innan spelet börjar.

FreePlayarket är indelat i 3 spelfält med 5 rader i varje och sammanlagt 75 nummer. Första lodräta raden på arket innehåller numren 1 - 15, andra 16 - 30 osv. I stället för siffran i mitten på spelfälten brukar det stå FreePlay eller så är siffran förmarkerad på ett eller annat sätt vilket betyder att det i Niklasraden alltid saknas 3 siffror mellan 30 och 45, men i gengäld så är de ju redan markerade. Om första raden kan vara endera vågrät, lodrät eller diagonal så ska de 4 övriga bara vara vågräta. Samtliga rader ska vara inom samma spelfält.
Hallbingon.se saknar bild för detta spel.

Fifty-Fifty

En spelplan om 3 spelfält med 3 rader i varje som ibland spelas strax efter FreePlay eller före sista trippeln i grundspelet, fast det kan lika gärna avsluta bingokvällen. Vinstsumman per rad brukar vara beroende av spelets brickförsäljning för varje spelkväll, c:a 50 % avsätts till vinster. Vinstsumman kan delas procentuellt eller i tre lika stora delar som spelas ut på 1, 2 och 3 rader. 

För det mesta brukar Fifty-Fiftybrickan se ut så här (en sk Engångsbricka) med 3 spelfält, här finns inte alltid alla nummer mellan 1 och 90 med. På vissa spelplatser säljer man ett helt ark med 6 spelfält och då kan samma nummer finnas med i flera spelfält. Brickan blir också lite dyrare men det kan det vara värt. 

Nu varierar utséendet på dessa brickor och det är inte säkert att det spelas Fifty-Fifty på alla platser men brickan kan ändå vara med och spelet heta något helt annat. Det är omöjligt att veta från plats till plats och det bästa är att fråga där man köperbrickorna. Här gäller bara vågräta rader och att bingo på 2 och 3 rader sitter i samma spelfält.
Bild: Sandéns / Lundgrens

MiniBingo

MiniBingon är egentligen ett ark med 5 brickor där man kan välja att köpa hela arket eller bara enstaka brickor. Arken är perforerade mellan brickorna så de är lätta att riva av. Brickorna brukar kosta 5 kronor styck så för hela arket blir det 25 kronor. Vinstsumman för MiniBingon baseras ofta på speldagens omsättning och kan bli ganska så hög. 

På framsidan av varje bricka finns en flik som man river upp innan grundspelet ("Tripplarna") börjar. På undersidan av varje flik döljer sig 3 stycken slumpvist utvalda nummer mellan 1 och 90, och det är dessa 3 nummer man ska pricka in för att få MiniBingo. På bilden ser Du en del av ett MiniBingoark, de ser, förutom färg, likadana ut på de allra flesta spelplatserna. Varje bricka måste öppnas innan grundspelet börjar eftersom spelet grundar sig på det sista utropade numret vid full bricka i varje trippel.

Bingoutroparen talar också om MiniBingonumret efter varje fullspelad trippel. Om detta nummer stämmer med något av de tre numren under varje flik så markerar man detta. Den spelare som först lyckats pricka in alla tre numren på en och samma flik signalerar då efter att MiniBingonumret ropats ut. 

Om ingen får MiniBingo under den ordinarie speltiden river man bort flikarna. På botten av varje bricka finns ytterligare ett nummerfält med 3 vågräta rader som det då brukar spelas ett extraspel på. Spelas som en "Trippel" men här kan det dock fattas ett eller flera nummer mellan 1 och 90 likväl som ett och samma kan finnas på flera brickor. På en del platser spelas dessa tre rader även om MiniBingon gått ut.
Bild: Sandéns / Lundgrens

Maxi-Sexan

Maxi-Sexans spelbricka är ett blad med 2 spelsidor. Första sidan innehåller Maxi-Sexans tretalskombinationer, 6 stycken runda bollar med vardera 3 nummer. På samma sätt som i MiniBingo grundar sig Maxi-Sexan på det sista utropade numret vid full bricka i varje trippel. 

Det gäller att pricka in alla 3 numren i någon av bollarna för att få Maxibingo. Vinsten brukar vara beroende av speldagens brickförsäljning. Andra sidan på Maxi-Sexan innehåller en spelplan med samma utseende som "tripplarna" i grundspelet. Om ingen lyckas få Maxibingo under ordinarie grundspel så vänder man på bladet och spelar ut vinstsumman på Maxi-Sexans bingobrickor. 

Vinstsumman fördelas nu på 3 rader istället. En del spelplatser spelar baksidan på Maxi-Sexan även om Maxibingon utfallit under det ordinarie grundspelet. Vinstsumman brukar då bli betydligt lägre på dessa 3 rader.
Bild: Sandéns / Lundgrens

Övriga Spel

Dessa spel kan heta nästan vad som helst. Det kan vara ett spelnamn som anknyter till staden, samhället eller allt som oftast föreningen som arrangerar bilbingospelet. Utseendet på de olika spelens brickor varierar också från plats till plats. För det mesta används "Toppbrickor", "Nummerbrickor" med varierande färger eller "Engångsbrickor". 

Här är några exempel på namn; "Lådan" - "Kråkan" - "Crossbrickan" - "Nummerbrickan" "Väntbingo" - "Ringbingo" - "Mohedsbrickan" - "Hällåsbrickan" - "Riffaren" m.fl. Listan kan göras hur lång som helst.

"Rövare" eller "Rövarn" brukar vara ett jackpottspel i samband med tripplarna eller något annat spel (t.ex. full bricka inom 50 utrop). Den innehåller ofta speldagens högsta vinst, 10 upp till 30 000 kronor är inte ovanligt.
Sök